főlap

 
Bevezetés
2.1.1 Éghajlat
  - napsugárzás
  - légnyomás és szél
  - páratartalom, borultság
  - hőmérséklet
  - csapadék
2.1.2 Hidrológia
  2.1.2. A) A Duna elterelése előtt
    - A Duna vízjárása
    - Árvizek
    - A Duna szabályozása
    - Az ágrendszer
    - Hordalék
    - A Mosoni-Duna
    - Állóvizek
    - Talajvíz

  2.1.2. B) A Duna elterelése után
    - A felszíni vizek változása
    - A felszín alatti vizek változása

  - Melléklet: a Duna vízjárására vonatkozó adatok
2.1.3 Felszínalaktan
  2.1.3 A) A Duna elterelése előtt
    - Alacsonyártér
    - Magasártér
    - Löszös területek

  2.1.3 B) A Duna elterelése után
    - Változások a Duna környezetében
    - Változások az ágrendszerben
2.1.4 Földtan, vízföldtan
  -A Kisalföld magyarországi részének aljzatát alkotó fő tektonikai egységek
  - A tektonikai egységeket elválasztó elsőrendű szerkezeti vonalak
  - A Szigetköz földtani felépítése
  - Geomorfológia
  -- A Kisalföld területének süllyedése
  -- A Duna kisalföldi hordalékkúpjának kialakulása
  -- A folyamszabályozás következményei a hordalékkúp alakulására
  -- A bős-nagymarosi építkezés geomorfológiai következményei
2.1.5 Talajtan
  - Az előforduló talajok fajtái
  - Talajtérképezés
  - A fedőréteg vastagsága
  - A talajok vízgazdálkodása és anyagforgalma
Kutatások, irodalomjegyzék

tovább:  Bevezetés